JUDr. Pavel Jiřička, advokát

JUDr. Pavel Jiřička, advokát

V Jirchářích 60/6
400 01 Ústní nad Labem
IČ: 86791087
DIČ: CZ7307152380

Informace o kanceláři JUDr. Pavel Jiřička, advokát

Advokátní kancelář Ústní nad Labem

 

Advokátní kancelář JUDr. Pavla Jiřičky nabízí pro své klienty komplexní právní a poradenské služby především z oblasti práva obchodního, občanského a trestního.Samozřejmostí při poskytování právního poradenství je:

  • individuální přístup v závislosti na potřebách klienta
  • maximální dostupnost právních služeb osobně, e-mailem, telefonicky
  • zastupování při řešení právních problémů na celém území České republiky
  • pravidelné informování o stavu v řízeních zastupovaných klientů

 

V oblasti obchodního práva řešíme například:

  • Založení, změny a likvidace obchodních společností - kompletní právní servis, vypracování dokumentů a návrhy do obchodního rejstříku 
  • Poradenství při koupi a prodejích podniků 
  • Vypracování všech typů obchodních smluv, posouzení smluv, právní rozbor, účast na jednání 
  • Zastupování klientů před soudy ve všech druzích obchodních sporů 

 

Právní služby poskytuje advokátní kancelář také v německém jazyce.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Pavel Jiřička, advokát

V Jirchářích 60/6

400 01 Ústní nad Labem

Telefon: +420 774 150 773

Email: pavel.jiricka@centrum.cz

Kde nás najdete?